• ראשי
 • תקנון לתחרות המשפחה הספורטיבית של ישראל

תקנון לתחרות המשפחה הספורטיבית של ישראל

תקנון לתחרות המשפחה הספורטיבית של ישראל  בנתניה

קולג'ים, קריית השרון

רקע

תחרות המשפחה ספורטיבית של ישראל היא מיזם ארצי, לשיתוף משפחות בערים ומועצות, מוסדות, חברות וארגונים שונים, בפעילות ספורטיבית תחרותית וחווייתית.

מטרת המיזם היא לעלות את המודעות לערך המשפחה ולהוות כלי לגיבושה וכן לעלות מודעות לאורח חיים בריא. כל זה תוך השתתפות המשפחה בתחרות חווייתית ספורטיבית ומגבשת. 

ייחודיות המיזם היא בשיתוף משפחה כיחידה אחת בתחרות, תוך שיתוף כל חבריה ומתן אפשרות להורים וילדים לתרום להצלחת המאמץ המשפחתי, לחוות פעילות משותפת ומגבשת, ליצור או לחזק ערכים בתוך התא המשפחתי.

הפעילות מיועדת לכל המשפחה, הורים וילדים, בכל הרכב שהוא, מבוגר וילד, לפחות.

התחרות הראשונה תתקיים בנתניה, בשכונת קריית השרון, במועדון ספורט קולג'ים בתאריך 23 לאוקטובר 2016. האירוע מהווה יריית פתיחה לעונה הראשונה של המשפחה הספורטיבית של ישראל.

 

הסבר על התחרות

התחרות תתקיים בשני מקצים, על פי הרכב המשפחה: הורה וילד ומשפחה מורחבת - יותר מהורה וילד.

הילדים שישתתפו בצורה פעילה בתחרות יהיו בגילאים 6 עד 18.

התחרות תכלול 3 מקצועות: מעבר מסלול מכשולים, מעבר בריכה אחת וניווט חווייתי בחורשת הסארג'נטים.

משפחה זוכה בתחרות במקצוע מסוים, כאשר אחרון מנציגי המשפחה חוצה את קו הסיום בזמן הקצר ביותר באותו מקצוע. בתחרויות, בהן ישולבו מספר מקצועות, תזכה משפחה שהגיעה לדירוג הגבוה ביותר בסיכום מספר הנקודות בכל המקצועות המרכיבים את אותה תחרות.

** דוגמא, משפחה שהגיעה למקום הראשון במעבר מסלול מכשולים, מקום ראשון במעבר בריכה ומקום ראשון בניווט תזכה במקום ראשון כללי.

במידה ומספר משפחות הגיעו לאותה כמות נקודות, תזכה המשפחה שעברה את מסלול המכשולים בזמן הקצר ביותר.

בתחרויות, בהן ישולבו מספר מקצועות, יבחרו המשפחות האם להשתתף במקצוע אחד או במספר מקצועות והניקוד יהיה בהתאם.

במקצועות של מעבר מסלול המכשולים ומעבר בריכה יזנקו כל פעם 4 משפחות במקביל.

 

פרסים

משפחות שתשתתפנה בשלושת המקצועות –  (להלן:"   משפחתלון -  ") תתחרנה על מקומות 1-3. מקומות אלה יזכו אותם בגביעים.

5 מקומות ראשונים בתחרות יעלו אוטומטית לגמר המשפחה הספורטיבית של ישראל הצפויה להתקיים בחודש אוקטובר 2017.

משפחות שישתתפו באחד או שני מקצועות יזכו במדליות השתתפות, כובע וחולצה ספורטיבית.

הרשמה

הרשמה לתחרויות היא אינטרנטית דרך האתר www.guys.co.il ו/או דף נחיתה ייעודי.

נוהל ביטול עסקה

החזרת דמי רישום תתאפשר למי שביטל את השתתפותו  עד 7 ימי עסקים לפני התחרות, היינו עד ליום 17.10.16. ביטול לאחר מועד זה לא יזכה בהחזרת דמי הרישום בכפוף למדיניות החברה.

נוהל אספקת שירות

לאחר ביצוע תשלום דרך האינטרנט, תשלח ללקוח הודעה אוטומטית  על ביצוע התשלום, שתהווה אסמכתה לאישור הרשמתו של הלקוח לתחרות הצפויה ועל רצונו להשתתף בה, על פי תאריך הנקוב לעיל.

אחריות בנושא ארגון ושיפוט בתחרות

לכל תחרות יוגדר שופט מרכזי, שיכריע בערעורים, במידה ויהיו. כל השופטים   במקצועות התחרות הם מדריכים או/ו מאמני כושר מוסמכים. אנשי ספורט מוסמכים.

לכל מקצוע בתחרות (בהתאם לפירוט לעיל ולהלן) יוגדרו כללים וכן מקרים בהם שופט המקצוע יכול לפסול את המשתתפים מהמשך השתתפות במקצה ולהפנותם לשופט הראשי.

באחריות המארגנים להסביר למשתתפים על המקצים ומקצועות של התחרות.

באחריות המארגנים לוודא המצאות המציל בבריכה ומגיש עזרה ראשונה לשער המקצועות.

הגנת פרטיות

מארגני התחרות מתחייבים לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג', על מנת למנוע שימוש לרעה בפרטי הלקוח.

תקנון המקצועות:

מסלול מכשולים

 • תוגדר ותסומן נקודת זינוק ונקודת הסיום.
 • הזנקה תתבצע על ידי סימן של שופט המסלול.
 • אופן מעבר מסלול המכשולים יוסבר ויודגם בתדריך לכלל המשתתפים.
 • במידע וחבר משפחה הפיל אחד מהמתקנים יש להחזירו למצב קודם. במידה והדבר לא בוצע יבקש שופט המסלול לעשות זאת כחלק מהזמן של מעבר המסלול. רק אז תימדד התוצאה.
 • תוצאות תימדדנה כאשר אחרון מחברי המשפחה חצה את קו הסיום.
 • שופט של מסלול המכשולים רשאי להורות על מעבר של כל המסלול או את חלקו מהתחלה, במידה ולא בוצע על פי ההוראות שהוסברו בתדריך.
 • ניתן לערער על החלטת השופט אצל השופט הראשי.

מעבר בריכה

 • תוגדר נקודת זינוק ונקודת סיום על ידי שופט המעבר בריכה.
 • כל משפחה עוברת בריכה אחת בלבד.
 • כל משפחה עוברת את הבריכה במסלול המוגדר לה.
 • על המשפחה להוציא 2 טבעות גומי מקרקעית הבריכה ולהביא אותן לנקודת הסיום.
 • הזמן של מעבר הבריכה של משפחה ייעצר, כאשר אחרון מחברי המשפחה נגע בקיר סיום הבריכה.
 • חברי משפחה שאינם יודעים לשחות, לרבות ילדים, יודיעו על כך לשופט המזניק לפני הזינוק.
 • חברי משפחה שאינם יודעים לשחות ילוו בצמוד על ידי חבר משפחה אחר שיודע לשחות וכן ייעזר בחבלים התוחמים את המסלול.
 • שופט מעבר הבריכה יודיע למציל ויצביע על האנשים שאינם יודעים לשחות.
 • ניתן להיעזר במצופים אישיים לילדים ולמבוגרים.

ניווט "מילת המפתח"

 • תוגדר נקודת זינוק, שהיא גם נקודת הסיום על ידי שופט הניווט.
 • כל משפחה תקבל מפה עם שם המשפחה של המשתתפים וצבע המסלול בו תנווט המשפחה.
 • במפה יסומנו 5 נקודות, בהן חובה לעבור במסלול הניווט. כמו כן, יצוין תאור הנקודה שנדרש למצוא, דוגמא "ספסל" או שלט מסוים.
 • בהגעה לכל נקודה יש לאתר דגל בצבע המסלול שהוגדר. יש לזכור את האות הרשומה על הדגל.
 • במעבר בכל חמשת הנקודות והגעה לכל הדגלים בצבע המסלול, יש לחבר את האותיות שהיו רשומות על הדגלים ולהגיע אל מילה אחת, בעלת חמש אותיות.
 • בהגעה לקו הסיום של אחרון מחברי המשפחה ייעצר הזמן למדידה.
 • בהגעה לקו הסיום יש להחזיר מיד את המפה לשופט הניווט ולומר את מילת המפתח שחיברה המשפחה בניווט.
 • השופט האחראי על הרישום ירשום התוצאה על המפה של כל משפחה וכן את מילת המפתח.
 • במידה ומילת המפתח אינה נכונה תיפסל התוצאה של הניווט.

 כלל המשתתפים מתחייבים לשמור על כללי בטיחות הבאים:

 • יש להקפיד על שתייה מרובה החל מיום לפני התחרות וכן במהלך התחרות.
 • חציית כבישים במהלך התחרות תתאפשר במעבר חצייה, במקום מוגדר מראש על ידי מארגני התחרות ויפורטו בתדריך לכלל המשתתפים.
 • חובה להשתתף בתדריך של מארגני האירוע לפני תחילתו.
 • אין להיכנס לבריכה פרט למשפחות שהוזנקו למעבר הבריכה במסגרת התחרות.
 • אין לרוץ בשטח הבריכה מסכנת החלקה. מומלץ להצטייד בנעל מתאימה.
 • אין לקפוץ משפת הבריכה לתוך הבריכה.
 • מי שאינו יודע לשחות חייב לדווח לשופט או עוזרו ולהשתמש במצופים.
 • פרט לבריכה, בשאר המקצועות ינעלו המשתתפים נעלי ספורט סגורות בלבד.
 • בתוך מועדון ספורט קולג'ים אין לגעת בגדרות המתחם, מתקנים או חפצים אחרים שאינם קשורים בתחרות.
 • בניווט החווייתי בחורשת הסרג'נטים אין לרדת משבילי האספלט ואין לגעת או לקחת דגלונים עם האותיות.
 • יש להישמע להוראות של הצוות המארגן והמלווים בין תחנות.
 • מומלץ להצטייד בכובעים (יחולקו בערכת המשתתף לפני האירוע) וקרם הגנה.
 • שמרו על ערנות בדרך חזרה מהתחרות.

עזרה ראשונה

 • בקאנטרי קולג'ים ישנה ערכת עזרה ראשונה. לצורך העזרה יש לפנות לאנשי הצוות של קולג'ים או לשופטים של התחרות.
 • שופטי התחרות הם מוסמכים של קורס עזרה ראשונה ויתנו מענה במידה ויידרש.
 • בבריכה ימצא מציל מטעם קולג'ים.

 

לוח זמנים לאירוע

08:30-09:45 התכנסות, רישום המשתתפים לפי מקצים ומקצועות, קבלת ערכת משתתף (כובע, חולצה, מתנה).

09:45-10:00 דברי פתיחה ותדריך למשתתפים.

10:00 – זינוק במסלול המכשולים למשתתפים במקצה הורה וילד. המשתתפים במשפחטלון מזנקים ראשונים.

10:15 – זינוק במסלול המכשולים למשתתפים במקצה משפחה מורחבת. המשתתפים במשפחטלון מזנקים ראשונים.

12:30 סיום משוער.

12:45 טקס סיום, חלוקת פרסים ומדליות השתתפות לכל המשפחות!

 

סדר פעולות מומלץ למשפחה המשתתפת באירוע:

לפני התחרות

 • הרשמה לאירוע דרך האתר.
 • הרשמה לאימון מקדים – מכין לאירוע.
 • סימון יום האימון, יום ושעת התחרות ביומנים.
 • קיום אימון הכנה חווייתי-ספורטיבי לכל המשפחה.
 • הכנת הבגד והציוד המתאים (קרם נגד שמש ועוד) יום לפני התחרות.
 • שתייה מרובה לכל המשפחה החל מיום לפני האירוע.
 • דיון משפחתי על יום המשפחה הספורטיבית של ישראל:

מטרות: ליהנות, להתגבש ולשמור על הבטיחות.

ביום התחרות

 • להגיע בזמן שמוגדר להתכנסות.
 • ווידוא רישום למקצים שנרשמתם.
 • קבלת ערכת משתתף (חולצה/כובע/אחר).
 • שתיית מים וביצוע חימום לכל המשפחה.
 • השתתפות בתדריך לפני הזינוק.
 • השתתפות בתחרות – על פי מקצה והמקצועות שנרשמתם.
 • זכיה! כל משפחה זוכה בחוויה ספורטיבית ומגבשת!
 • קבלת מדליה לכל משתתף וייתכן גם גביע!

 מפת ארגון האירוע

כללים לאירוע המשפחה הספורטיבית של ישראל

מארגן התחרות שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את אופן קיום התחרות, על פי שיקול דעתו במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות או ממארגן התחרות לערוך את אותו שלב או חלק בתחרות.

המשתתפים מצהירים כי ידוע להם ומוסכם עליהם כי מארגן התחרות יהיה רשאי לפרסם את שמם ותמונתם באתרי התחרות, בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת, על פי שיקול דעתו של מארגן התחרות, במידה ויוכרזו כזוכים.

תוצאות התחרות תקבענה אך ורק על ידי מארגן התחרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והן תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור.

בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף את הסכמתו ואישורו לאמור בתקנון וכן פוטר את מארגן התחרות מכל טענה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או לפרס ו/או לכל ענין הכרוך בתחרות. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

המשתתף מתחייב לשפות ו/או לפצות את מארגן התחרות ככל שיגרם לו נזק ו/או הפסד ו/או כל הוצאה עקב הפרת תקנון זה.

ההשתתפות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. מארגן התחרות לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שנגרם למשתתפים במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותם או חוסר השתתפותם בתחרות, מכל סיבה שהיא לרבות עקב מניעה טכנית.

המשתתפים מאשרים כי עצם השתתפותם בתחרות מהווה וויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות להם בקשר עם כל פרסום שנעשה בקשר עם השתתפותם בתחרות, ועל כל טענה בעניין, לרבות הזכות לפרטיות ו/או טענה בקשר לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965.

מארגן התחרות שומר לעצמו את הזכות לפסול משתתפים ו/או לבטל את זכייתו של משתתף שזכה בתחרות אשר פעלו באופן שאינו כשר ו/או אינו ראוי ו/או בניגוד להוראות תקנון זה וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת ו/או כל פרסום אחר המתייחס לתחרות. נוסחו המחייב של תקנון זה בכל עת הינו הנוסח המעודכן המפורסם באתר הפעילות, גם אם משתתף ו/או זוכה הסתמך על גרסה קודמת של התקנון לפני עדכונו.

על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יחולו הוראות הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית הנה לבתי המשפט במחוז תל-אביב.

האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים באופן שווה

כל התחייבות שלוקח על עצמן משתתף בהתאם לתקנון זה תחול על גם על משתתפים קטינים, בשינויים המחויבים, וזאת בהתאם להסכמות האפוטרופוסים הטבעיים המאשרים השתתפותם בתחרות.

על הנרשמים לקרוא בעיון את השאלון הרפואי (מצורף לתקנון). ביום התחרות כל מי שמתכנן לקחת חלק פעיל בו יידרש למלא השאלון ולחתום על הצהרת בריאות בהתאם להנחיות שבשאלון. מומלץ למלא בבית את השאלון ולהביא הצהרת בריאות מודפסת וחתומה על ידי כל מבוגר בנפרד על מנת לחסוך זמן בתהליך הקליטה והרשמה ביום התחרות (להדפיס את שני הדפים).

חלק א':

שם ומשפחה _____________________גיל______ת.ז._____________ אנא קרא את

השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:

 • אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית, אז לצורך השתתפות בתחרות המשפחה הספורטיבית של ישראל בנתניה ב 23/10/16 עלייך להמציא תעודה רפואית מרופא, לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך עצם השתתפותך בתחרות.
 • אם כל התשובות לשאלות שבחלק א' לטופס זה הן שליליות- מלא את ההצהרה שבחלק ב' לטופס זה וחתום עליה.
 • בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי השתתפותך בתחרות המשפחה הספורטיבית של ישראל בנתניה.

שאלון רפואי

 1. האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב?
 2. האם אתה חש כאבים בחזה:
 • בזמן מנוחה?
 • במהלך פעילויות שיגרה ביום-יום?
 • בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית?
 1. האם במהלך השנה החולפת:
 • איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת?
 • איבדת את הכרתך?
 1. האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים:
 • נזקקת לטיפול תרופתי?
 • סבלת מקוצר נשימה או צפצופים?
 1. האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר :
 • ממחלת לב?
 • ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 65 אם זו אישה).
 1. האם הרופא שלך אמר לך ב5 -השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?
 2. האם הינך סובל ממחלה קבועה כרונית, שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך בהשתתפות בתחרות המשפחה הספורטיבית בנתניה?
 3. לנשים בהריון: האם ההיריון הזה או כל הריון קודם הוגדר הריון בסיכון?

 

חלק ב': הצהרה

אני מאשר ומצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי הצהרת בריאות זו, רלוונטית ותקפה לתחרות ספציפית ונתונה.

שם ומשפחה_____________________תאריך_________חתימה_______

תוספת

הסכמה של אחד מהורי הקטין המשתתף בתחרות, שלא מלאו לו 18 שנה.

אני מסכים/ה בכך שילדיי הרשומים בטופס זה ישתתפו בתחרות המשפחה הספורטיבית של ישראל בנתניה, במקצה של מסלול מכשולים או/ו מעבר בריכה או/ו ניווט חווייתי:

שם הילד___________גיל______ת.ז.______________

שם הילד___________גיל______ת.ז.______________

שם הילד___________גיל______ת.ז.______________

שם הילד___________גיל______ת.ז.______________

 

שם ומשפחה של הורה__________________תאריך___________חתימה_____